Předsmluvní informace partnerů OK KLIENT a.s.

Pod níže uvedenými odkazy najdete předsmluvní informace jednotlivých partnerů (investičních společností, obchodníků s cennými papíry, bank) OK KLIENT a.s. v souvislosti s investičním zprostředkováním.

 

AMISTA investiční společnost, a.s.

 

Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

 

AVANT investiční společnost, a.s.

 

CODYA investiční společnost, a.s.

 

Colosseum, a.s.

 

Conseq Investment Management, a.s.

 

CYRRUS, a.s.

 

EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

 

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

 

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

 

INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond (CZK, EUR)

 

MONETIKA, otevřený podílový fond

 

J&T BANKA, a.s.

 

Moventum a.s.

 

UNIQA investiční společnost, a.s.

 

WOOD & Company Financial Services, a.s.
WOOD & Company investiční společnost, a.s.
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

 

ATRIS investiční společnost, a.s.

 

KK INVESTMENT PARTNERS, a.s

 

ATLANTA SAFE, a.s.