Etický kodex

Etický kodex podnikání společnosti OK GROUP a.s.

 

Vaše etické povinnosti po dobu spolupráce se společností OK GROUP a.s. (dále jen „OKG“)

V souladu s Vašimi smluvními povinnostmi se společností OKG je od Vás požadováno, abyste zachovával/a vysokou úroveň morální integrity. Tento kodex obsahuje základní pravidla chování ve společnosti OKG a uvádí některé principy, z nichž tato pravidla vychází.

Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti o kterémkoli pravidlu, obraťte se na Vašeho přímého nadřízeného ve společnosti OKG.

 

Povinnosti obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny či rozšířeny Vašimi smluvními dokumenty se společností OKG.

Etický kodex podnikání společnosti OKG

Vyzývá všechny spolupracovníky, aby:

 

dodržovali všechny relevantní účinné právní předpisy

byli čestní, poctiví, a důvěryhodní ve všech aktivitách a vztazích

vyhnuli se všem střetům zájmů mezi pracovními a osobními záležitostmi

rozšiřovali princip rovnoprávnosti na různorodé komunity

usilovali o vytvoření bezpečného pracovního prostředí a ochranu životního prostředí

uznávali, oceňovali a dávali za příklad etické chování

Obecné zásady

Více informací

Obecné zásady

Lorem Ipsum

Zásady chování ve vztahu k zákazníkům

Více informací

Zásady chování ve vztahu k zákazníkům

Lorem Ipsum

Kontrolní a účetní postupy

Více informací

Kontrolní a účetní postupy

Lorem Ipsum

Duševní vlastnictví

Více informací

Duševní vlastnictví

Lorem Ipsum

Ke stažení

Etický kodex společnosti OK GROUP a.s. ve formátu pdf