Povinné informační dokumenty o pojistném produktu (IPID)

S ohledem na novou právní úpravu si Vás dovolujeme touto cestou před uzavřením pojistné smlouvy neživotního pojištění seznámit s IPID (Informační dokument o pojistném produktu). IPID obsahuje klíčové informace o produktu v jednoduché a snadno pochopitelné formě a pomůže Vám rozhodnout se pro případné sjednání pojištění.

 

Níže naleznete Informační dokumenty tříděné dle produktu nebo pojistitele:

Informační dokumenty řazené dle produktu

Cestovní pojištení

Více informací

Pojištení občanů

Více informací

Pojištění podnikatelů

Více informací