Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Přihlášení do interní sekce

Zkoušky odborné způsobilosti aneb co nás v distribuci pojištění a zajištění čeká

Zkoušky odborné způsobilosti aneb co nás v distribuci pojištění a zajištění čeká

Ocitáme se na prahu roku 2020. Tento rok bude, krom jiných predikcí, přelomový pro všechny z nás, kdo zprostředkováváme pojištění. Nejpozději letos musíme zvládnout nové zkoušky odborné způsobilosti – podle zákona 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ), který nahrazuje zákon 38/2004, transportuje do českého práva směrnici Evropské unie, známou pod zkratkou IDD (Innsurance Distribution Directive). Nové osvědčení o naší odborné způsobilosti musíme získat nejpozději do 1. prosince letošního roku.

Vyšší kvalifikace zprostředkovatelů, dle odborníků, chrání především naše zákazníky. Pro ty, kteří v oblasti pojišťovnictví pracují a pojištění zprostředkovávají, to znamená především další vzdělávání, neboť samotnou zkouškou to nekončí. ZDPZ nám ukládá také povinnost každoročního vzdělávání v rozmezí 15 hodin prostřednictvím akreditovaných osob.

V čem jsou zkoušky jiné? Zkoušky odborné způsobilosti již nejsou rozděleny podle stupňů odbornosti, ale podle tématických okruhů odbornosti. Zkoušky jsou tedy koncipovány do 9 typů, a to do 5 základních a 4 kombinovaných skupin. Životní pojištění je skupinou samostatnou a je uváděno jako skupina odborností I.

Ostatní skupiny odborností, označované jako II až V, jsou koncipovány tak, že čím vyšší skupina je vykonána, tak tato již obsahuje i skupinu nižší. Základní tématické okruhy jsou:

  • Skupina I – životní pojištění

  • Skupina II – pojištění motorových vozidel

  • Skupina III – neživotní občanské pojištění

  • Skupina IV – neživotní pojištění podnikatelů

  • Skupina V – pojištění velkých pojistných rizik

Kombinované typy:

  • Skupina VI (I + II kombinovaná zkouška)

  • Skupina VII (I + III kombinovaná zkouška)

  • Skupina VIII (I + IV kombinovaná zkouška)

  • Skupina IX (I + V kombinovaná zkouška)

Samotná zkouška je rozdělena do tří částí: znalostní test s otázkami s jednou správnou odpovědí (75 % znalostních otázek) a s více správnými odpověďmi (25 % znalostních otázek) a případové studie. Celkově je třeba dosáhnout minimálně 75 % bodů. Časově je zkouška závislá od zvoleného typu zkoušek, a to od 90 do 180 minut.

Česká národní banka (ČNB) již zveřejnila první statistiky vykonaných zkoušek ve 3. čtvrtletí 2019. V tomto období byl vykonán poměrně malý počet zkoušek, když si uvědomíme, kolik zprostředkovatelů na trhu pojištění ještě tato zkouška čeká. Z 80 testů bylo úspěšných 49, to je 61,25 %. Nejmenší úspěšnost byla u testů skupiny IV, naopak nejvyšší úspěšnost u skupin testů I, II a IX. Ovšem ve statistice je skupina I zastoupena pouze jedním absolvujícím.

Jak se tedy ke zkouškám postavit? Důležitá je příprava, na tom se jistě všichni shodneme. V rámci uskupení OK HOLDING se mohou kolegové, kterých se povinnost vykonání odborné zkoušky týká, vzdělávat a připravovat prostřednictvím e-learningu a průběžně se seznamovat s otázkami a odpověďmi, které pro všechny připravilo oddělení podpory obchodu ve spolupráci s IT na základě zveřejněných otázek ČNB. Tyto testovací otázky byly po zdlouhavém procesu publikovány ČNB v půli srpna 2019. Pro zajímavost: jedná se o 1 500 otázek a 100 případových studií, kterým tvořili oponenturu znalci ze širokého okruhu odborné veřejnosti.

Zkoušky odborné způsobilosti musí být absolvovány u akreditované společnosti, která je zapsaná v rejstříku ČNB. Pro odbornou zkoušku si spolupracovníci uskupení OK HOLDING a partneři mohou vybrat kteroukoli akreditovanou osobu zapsanou u ČNB. Nebo mohou využít služeb společnosti FAPIN s.r.o., kterou zástupci společností uskupení OK HOLDING vybrali pro spolupráci.

Společnosti FAPIN s.r.o. byla Českou národní bankou udělena dne 13. května 2019 akreditace podle § 63 odst. 3 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. 

U této společnosti budou mít zájemci možnost taktéž využít e-learningu, který bude součástí přípravy na zkoušky vykonané prostřednictvím této společnosti. Věříme, že první odvážlivci z řad našich kolegů se ke zkouškám budou hlásit již v úvodu tohoto roku. Všem, na které se nová povinnost vztahuje, přejeme úspěšné zdolání této výzvy!

 

Autor: Šárka Rehanková, metodička OK GROUP

 

Kontakty

CENTRÁLA

OK KLIENT a.s.
Jihlavská 796/7a
625 00 Brno

Telefon: +420 549 211 217
E-mail: [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|110|107|101|103|99|96|106|107|38|98|122]

Sociální média
 

BROKER POOL

Ing. Ondřej Vaverka
Telefon: +420 724 432 112
E-mail: [obfuscate_1_|105|105|96|105|93|105|46|112|92|112|96|110|98|89|63|111|101|102|102|100|97|101|108|45|99|116]

SÍDLO

OK KLIENT a.s.
IČO: 291 85 114
Mánesova 3014/16
612 00 Brno

Sociální média
 

Kontaktujte nás