Přihlášení do interní sekce

Životní a úrazové pojištění

K životnímu a úrazovému pojištění přistupujeme především jako k nástroji, který pomáhá našim klientům zajistit jejich ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ.

Životní úroveň rodiny definují především její VÝDAJE. Dokud vše „běží jak má“, nemá rodina potíže s krytím svých běžných výdajů. Nebo by alespoň neměla mít. Avšak mohou nastat situace, v jejichž důsledku si nebude rodina schopna zajistit obvyklé příjmy a jejich životní úroveň bude ohrožena. Životní pojištění může a má řešit situace, kdy je potřeba po úrazu nebo nemoci nahradit výpadek příjmů a zajistit tak rodině její standardní ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ.

Pro doporučení a správné nastavení rozsahu pojištění a výše pojistných částek používáme vlastní unikátní know-how, viz OCHRANA ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ.

Aby se naši klienti snadno zorientovali v nabídkách jednotlivých pojišťoven a jejich produktů, můžeme pro ně připravit srozumitelné srovnání jednotlivých návrhů.

rzp

Jedna smlouva pro celou rodinu

V dnešní době již prakticky všechny pojišťovny umožňují sjednat na jedné smlouvě pojištění pro několik dospělých (obvykle minimálně 2) a několik dětí (5 i více).

Komplexní krytí rizik

Současné produkty pojišťoven nabízejí širokou škálu rizik a možností nastavení, díky čemuž je možné najít optimální pojistnou ochranu pro každého klienta. Ať už z pohledu

  • pojistných nebezpečí (úmrtí, invalidita, trvalé následky úrazu, pracovní neschopnost…),
  • nastavení pojistných částek (konstantní, lineárně klesající, anuitně klesající, důchod…),
  • pojistné doby (různě dlouhá doba pro jednotlivá rizika).

Životní pojištění jako rezervotvorný produkt

Většina produktů životního pojištění obsahuje (nebo může obsahovat) i tzv. rezervotvornou část. Této části je však obvykle vhodné využít pouze v případech, kdy chce klient využít daňové úlevy, ať už sám pro sebe nebo pro příspěvek od zaměstnavatele.

Životní pojištění jinak není příliš vhodný produkt pro vytváření rezerv.