Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Přihlášení do interní sekce

Vývoj na trzích | červen 2017

Vývoj na trzích | červen 2017

Koncem června započala na akciových trzích korekce. Uvidíme, jak dlouhá a hluboká bude, zda jde jen o nepatrné škytnutí, nebo začátek většího poklesu. Technicky jsou trhy zralé na pořádnou korekci. Fundamentálně ale zatím nepřichází zprávy, které by měly sílu spustit větší výprodej akcií.

Bez názvu 2Česká koruna po ukončení intervencí ze strany České národní banky nadále posiluje. V červnu zpevnila k euru o necelé procento a její kurz se přiblížil 26 korunám za jedno euro. Jelikož euro zároveň posiluje k dolaru a dalším světovým měnám, koruna k těmto měnám zpevňuje ještě rychleji. Za tři měsíce od konce intervencí již koruna posílila k euru o 3 %, ke švýcarskému franku o 5 %, k britské libře o 6 % a k americkému dolaru o 9 %. Při realizaci zisků velkých institucionálních investorů může docházet ke  korekcím, ale jinak by na střednědobém horizontu měla koruna nadále posilovat.

Cena ropy v červnu výrazně poklesla. Barel americké ropy WTI stojí méně než 45 dolarů. Levnější ropa spolu s oslabujícím dolarem by měly v průběhu července přinést nižší ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích.

 

Bez názvu 1

 

Autor: Jan Traxler, investiční analytik OK KLIENT a.s.

_ _ _

OK KLIENT a.s., IČO: 29185114 se sídlem: Mánesova 3014/16, Královo Pole, 612 00 Brno (dále jen „Společnost“) je investičním zprostředkovatelem ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („ZPKT“), a jako taková podléhá dozoru České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz. Společnost může poskytovat investiční služby přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství týkající se investičních cenných papírů a cenných papírů kolektivního investování. Veškeré informace týkající se investičních nástrojů pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které Společnost považuje za důvěryhodné. Tato zpráva, pokud není výslovně uvedeno jinak, není investiční radou ve smyslu ust. § 4 odst. 5 ZPKT či investičním doporučením, analýzou investičních příležitostí nebo podobným obecným doporučením týkajícím se obchodování s investičními nástroji dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, ve znění pozdějších předpisů. Informace obsažené v této zprávě nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ve smyslu ust. § 34 a násl. ZPKT ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k nákupu, úpisu, prodeji či jiné dispozici s investičními nástroji. Informace zde uvedené nelze mechanicky použít k nákupům či prodejům investičních nástrojů. Využije-li investor některou informaci pro nákup, prodej nebo jinu dispozici s investičním nástrojem, činí tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí a musí si být vědom toho, že Společnost v žádném případě neodpovídá za ztráty či škody vyplývající z těchto transakcí.

Investiční nástroje zmíněné v této zprávě nemusí být vhodné pro každého investora. Informace zde uvedené neberou v úvahu situaci jednotlivých investorů, jejich finanční situaci, cíle nebo potřeby. Využití jakýchkoli informací zde uvedených je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti investora. Investor by měl před případným investičním rozhodnutím vždy zohlednit svoje odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic, finanční zázemí a investiční cíle.

Společnost upozorňuje, že výkonnost investičního nástroje dosažená v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. Údaje o výkonnosti investičních nástrojů jsou založeny na hrubé výkonnosti investičních nástrojů. Na celkovou výkonnost mají významný vliv poplatky placené investorem za poskytnuté investiční a jiné služby. Výnosy z investičních nástrojů podléhají dani z příjmu, přičemž za zdanění odpovídá sám investor. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech investora a může se měnit. V případě investičních nástrojů denominovaných v cizích měnách může výnos kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu (měnové riziko).

Společnost upozorňuje, že s investicemi na kapitálovém trhu je spojena celá řada rizik. Bližší informace o jednotlivých investičních službách, investičních nástrojích, rizicích s nimi spojených a možných zajištěních proti nim jsou uvedeny na internetových stránkách Společnosti www.okklient.cz a obhospodařovatele jednotlivých investičních fondů.

Kontakty

CENTRÁLA

OK KLIENT a.s.
Jihlavská 796/7a
625 00 Brno

Telefon: +420 549 211 217
E-mail: [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|110|107|101|103|99|96|106|107|38|98|122]

Sociální média

         

casf

BROKER POOL

Ing. Ondřej Vaverka
Telefon: +420 724 432 112
E-mail: [obfuscate_1_|105|105|96|105|93|105|46|112|92|112|96|110|98|89|63|111|101|102|102|100|97|101|108|45|99|116]

SÍDLO

OK KLIENT a.s.
IČO: 291 85 114
Mánesova 3014/16
612 00 Brno

Sociální média

         

casf

Kontaktujte nás