Přihlášení do interní sekce

Privátní bankovnictví

V rámci bankovních služeb poskytujeme našim klientům kompletní péči, ta zahrnuje všechny služby od

  • otevírání a správu bankovních účtů (CZK, EUR, USD, GBP…),
  • vydávání a obnovu debetních i charge karet,
  • zakládání vkladových účtů s výpovědní lhůtou,
  • zakládání a obnovu termínovaných vkladů,
  • zprostředkování investic do cenných papírů (dluhopisů, certifikátů, akcií…),
  • zprostředkování investic do fondů kolektivního investování,
  • zprostředkování investic do fondů kvalifikovaných investorů,
  • až po služby Concierge, Family Office, investiční bankovnictví.

Úroveň bankovních služeb a přístup k jednotlivým produktům je závislý na objemu spravovaných prostředků.

privatni-banking