Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Přihlášení do interní sekce

Představení produktu: Templeton Frontier Markets

Představení produktu: Templeton Frontier Markets

Společnost Franklin Templeton patří k nejrenomovanějším správcům fondů na světě a zároveň k průkopníkům investování na rozvíjejících se trzích. V roce 1987 založili Templeton Emerging Markets Fund, tehdy vůbec první fond v USA zaměřený výhradně na akcie emerging markets.

Fond Templeton Frontier Markets je jediný fond s povolením k veřejné nabídce v ČR zaměřený na méně rozvinuté rozvíjející se trhy, tzv. frontier markets dle klasifikace MSCI. Funguje od roku 2008 a spravuje necelou miliardu dolarů. Fond byl několik let uzavřen pro nové vklady, ale nyní je znovu otevřen a je možné do něj investovat.

Investiční strategie fondu

Fond Templeton Frontier Markets investuje do akcií na méně rozvinutých trzích. Největší zastoupení ve fondu mají aktuálně akcie firem z Vietnamu, Argentiny, Kuvajtu, Pákistánu, Saudské Arábie a Keni. Celkem má v portfoliu akcie 50 firem. Jejich průměrné P/E za uplynulý rok je 12, fundamentálně jsou tedy výrazně levnější než v průměru akcie v USA s P/E 23. Průměrný dividendový výnos akcií v portfoliu fondu je 3,7 %, zatímco průměrný dividendový výnos akcií v USA je pouze 1,9 %.

I přes vysokou nákladovost (TER 2,6 %), která je na takto specifických trzích ospravedlnitelná, fond svou historickou výkonností více než dvojnásobně překonává index MSCI Frontier Markets. Názorný příklad, že aktivní správa má své opodstatnění.

Rizikový profil fondu

Fond Templeton Frontier Markets je na stupnici 1 - 7 syntetického ukazatele rizikovosti SRRI zařazen do kategorie 5, tak jako většina akciových fondů. Má pouze měnovou variantu v USD (ISIN: LU0390136736) nebo EUR (ISIN: LU0390137031), neexistuje varianta se zajištěním do CZK, je tedy potřeba počítat s měnovým rizikem. Je vhodný pro investice na velmi dlouhém časovém horizontu (10 a více let) a pouze pro investory s ryze dynamickým rizikovým profilem, kteří věří v perspektivu těchto rozvíjejících se ekonomik a nevadí jim vysoká volatilita hodnoty podílových listů.

Manažer, poplatky a další důležité informace

Společnost Franklin Templeton spravuje jednotlivé fondy v týmech. Hlavním portfolio manažerem fondu byl až do dubna Mark Mobius, 80-letá legenda mezi portfolio manažery. Letos oficiálně předal řízení fondů mladším nástupcům, které si posledních 10 let ve firmě vychovával. Manažery fondu jsou nyní Carlos Hardenberg, Ahmed Awny a David Haglund.

Vstupní poplatek fondu je dle statutu max. 5,75 % (jinak závisí na ceníku partnerů). Investici lze zprostředkovat přes obchodníka s cennými papíry Conseq Investment Management (smlouva Classic Invest), European Investment Centre (EIC) nebo přes J&T banku.

Relativní vývoj hodnoty podílových listů USD třídy fondu (ISIN: LU0390136736) a srovnávacího benchmarku

Bez názvu 5

 

Morningstar rating **

Autor: Jan Traxler, investiční analytik OK KLIENT a.s.

_ _ _

OK KLIENT a.s., IČO: 29185114 se sídlem: Mánesova 3014/16, Královo Pole, 612 00 Brno (dále jen „Společnost“) je investičním zprostředkovatelem ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („ZPKT“), a jako taková podléhá dozoru České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz. Společnost může poskytovat investiční služby přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství týkající se investičních cenných papírů a cenných papírů kolektivního investování. Veškeré informace týkající se investičních nástrojů pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které Společnost považuje za důvěryhodné. Tato zpráva, pokud není výslovně uvedeno jinak, není investiční radou ve smyslu ust. § 4 odst. 5 ZPKT či investičním doporučením, analýzou investičních příležitostí nebo podobným obecným doporučením týkajícím se obchodování s investičními nástroji dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, ve znění pozdějších předpisů. Informace obsažené v této zprávě nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ve smyslu ust. § 34 a násl. ZPKT ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k nákupu, úpisu, prodeji či jiné dispozici s investičními nástroji. Informace zde uvedené nelze mechanicky použít k nákupům či prodejům investičních nástrojů. Využije-li investor některou informaci pro nákup, prodej nebo jinu dispozici s investičním nástrojem, činí tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí a musí si být vědom toho, že Společnost v žádném případě neodpovídá za ztráty či škody vyplývající z těchto transakcí.

Investiční nástroje zmíněné v této zprávě nemusí být vhodné pro každého investora. Informace zde uvedené neberou v úvahu situaci jednotlivých investorů, jejich finanční situaci, cíle nebo potřeby. Využití jakýchkoli informací zde uvedených je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti investora. Investor by měl před případným investičním rozhodnutím vždy zohlednit svoje odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic, finanční zázemí a investiční cíle.

Společnost upozorňuje, že výkonnost investičního nástroje dosažená v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. Údaje o výkonnosti investičních nástrojů jsou založeny na hrubé výkonnosti investičních nástrojů. Na celkovou výkonnost mají významný vliv poplatky placené investorem za poskytnuté investiční a jiné služby. Výnosy z investičních nástrojů podléhají dani z příjmu, přičemž za zdanění odpovídá sám investor. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech investora a může se měnit. V případě investičních nástrojů denominovaných v cizích měnách může výnos kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu (měnové riziko).

Společnost upozorňuje, že s investicemi na kapitálovém trhu je spojena celá řada rizik. Bližší informace o jednotlivých investičních službách, investičních nástrojích, rizicích s nimi spojených a možných zajištěních proti nim jsou uvedeny na internetových stránkách Společnosti www.okklient.cz a obhospodařovatele jednotlivých investičních fondů.

Kontakty

CENTRÁLA

OK KLIENT a.s.
Jihlavská 796/7a
625 00 Brno

Telefon: +420 549 211 217
E-mail: [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|110|107|101|103|99|96|106|107|38|98|122]

Sociální média

         

casf

BROKER POOL

Ing. Ondřej Vaverka
Telefon: +420 724 432 112
E-mail: [obfuscate_1_|105|105|96|105|93|105|46|112|92|112|96|110|98|89|63|111|101|102|102|100|97|101|108|45|99|116]

SÍDLO

OK KLIENT a.s.
IČO: 291 85 114
Mánesova 3014/16
612 00 Brno

Sociální média

         

casf

Kontaktujte nás