Přihlášení do interní sekce

Pojištění majetku a odpovědnosti

Také vnímáte stále častější zprávy o škodách způsobených rozmarným počasím? Chcete zajistit svůj majetek proti vandalům, ochránit před požáry nebo dalšími riziky?

Pojištění majetku a odpovědnosti Vám zajistí ochranu pro případ nečekaných událostí.

Rodinný dům nebo byt, stejně tak i jeho vybavení, je často největším majetkem rodiny. V případě nečekané události pak přichází rodina nejen o majetek, ale hlavně o společný domov.

Pojištění staveb lze sjednat pro trvale obydlené objekty, ale i pro domy ve výstavbě, rekreační chaty nebo chalupy. Dále lze pojistit také vedlejší objekty na pozemku jako je například oplocení, zahradní domek, pergola nebo samostatně stojící garáž.

Pojištění staveb lze sjednat například na tato rizika:

  • požár, výbuch, blesk, pád či náraz objektu – z důvodu požáru nebo výbuchu vznikají největší a nejčastější škody;
  • záplava, povodeň, zemětřesení, krupobití nebo vichřice – četnost škod způsobených povodní či záplavou v posledních letech roste, a nabídky pojišťoven pro krytí tohoto rizika se výrazně liší;
  • tíha sněhu, krádež okapů či únik vody z vodovodní přípojky, rozbití skel, zatečení atmosférických srážek, přepětí – další škody, které mohou způsobit nemalé náklady.

Pojištění domácnosti naopak kryje rizika škod na vybavení, tj. všech věcí uvnitř domu či bytu (nábytek, nádobí, elektronika, oblečení, osobní věci, lyže, kola atd.).

Pojištění domácnosti se vztahuje také na věci uložené v nebytových prostorech jako je například sklepní kóje nebo společný prostor v bytovém domě.

Nejčastější příčiny škod u domácností jsou odcizení, vandalismus, požár, povodeň nebo záplava.

K pojištění domu a domácnosti je vhodné sjednat také pojištění odpovědnosti, které se většinou vztahuje na všechny členy domácnosti. Toto pojištění kryje škody na zdraví a majetku způsobené třetím osobám při běžných činnostech, sportu, nebo rekreaci.

Většina pojišťoven poskytuje navíc i asistenční služby pro havarijní situace jako je vodovodní havárie nebo zabouchnuté dveře od bytu.