Přihlášení do interní sekce

Manažerské pojištění

Manažerské pojištění může firmě dobře posloužit jako

  • benefit pro manažera a motivace zůstat ve firmě po stanovenou dobu (např. 5 let), nebo
  • v případě statutárních orgánů jako náhrada zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání.

Pojištění statutárních orgánů

Současné znění zákona o obchodních korporacích výslovnou úpravu pověření obchodním vedením neobsahuje. Po zkušenostech s judikaturou Nejvyššího soudu, která předcházela přijetí §66d obchodního zákoníku, jsou bohužel na místě obavy z dalšího rozhodování soudů…V případě soudního sporu hrozí opětovné rozhodování ve smyslu neplatnosti pracovních smluv.

Při té příležitosti jsme schopni manažerům vyřešit vážné i méně vážné důsledky úrazů či nemoci

  • pracovní neschopnost,
  • invaliditu (1. až 3. stupeň),
  • v případě úmrtí náhradu příjmu pro rodinu, ale také
  • neschopnost výkonu profese manažera po úrazu či nemoci.

Pracovní úrazy & nemoci z povolání

25 % pracovních úrazů vs. 75 % nemocí z povolání

Mezi zaměstnanými (cca 4,9 mil. osob) mělo pracovní úraz celkem cca 132 tis. Mezi muži úraz utrpělo 102 400, mezi ženami to bylo 29 200. Celková úrazovost zaměstnaných činila 2,7 %.

… onemocnělo nebo trpělo zdravotními problémy vyplývajícími z vykonávaného nebo dřívějšího zaměstnání celkem 387,2 tis. osob, tj. 7,9 % všech zaměstnaných. Počet postižených mužů (199 200) mírně převyšoval počet žen (188 000).

Příklad

51 let, manažer/ka (bez manuální práce), bez zdravotních komplikací

manazerske-pojisteni

 

V případě zájmu o toto pojištění prosím kontaktujte centrálu.