Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Přihlášení do interní sekce

Investiční PovDOK je na světě

Investiční PovDOK je na světě

PovDok je jednou z vlajkových lodí aplikací OK KLIENT a zároveň významným know-how celého uskupení OK HOLDING.

Úvodem se sluší, abych vám aplikaci PovDOK stručně představil. Zkratka PovDOK znamená Povinné DOKumenty v chytré aplikaci. Pomocí tohoto nástroje můžou poradci s klientem jednoduše vyplňovat a generovat povinné dokumenty pro oblasti, které nám ukládá zákon (pojištění, investice, úvěry, penze), a to online způsobem v informačním systému OčKo. Autorizace probíhá v kombinaci potvrzení validní mailové adresy klienta a následného zadání jedinečného SMS kódu.

PovDOK také řeší souhlasy se zpracováním osobních údajů, hlídá aktuálnost předaných informačních dokumentů klientovi, ukládá autorizované záznamy do systému apod. Ke všem důležitým údajům navíc zobrazuje užitečné nápovědy, čímž výrazným způsobem usnadňuje práci poradce. Svou responsibilitou v jeho využívání na všech chytrých zařízeních podtrhuje svoji uživatelskou přívětivost. Poradce si správným používáním PovDOKu ušetří spoustu času, nervů, ale i papírů a tonerů. Jednoduše řečeno, PovDOK je unikátním a moderním řešením pro elektronickou tvorbu záznamů z jednání se zákazníkem, které nemá na českém trhu obdoby.

Jednotlivé moduly v PovDOK spouštíme postupně. V září 2019 jsme spustili ostrou verzi pro oblast občanského majetku a odpovědnosti. Tři měsíce poté, tzn. v prosinci 2019, spatřila světlo světa oblast životního pojištění. U obou zmíněných oblastí už poradci OK KLIENT nemají jinou možnost, jak s klientem vyplnit a vygenerovat povinnou dokumentaci. Aktuálně je v OčKu nasazena BETA verze pro oblast investic. Už se ladí poslední detaily a je možné, že v době, kdy vyjde tento článek, už bude PovDOK na investice spuštěn v ostré verzi.

A jak vlastně investiční modul funguje? Neskromně se domnívám, že jde o naprosto exkluzivní řešení, které na trhu nesnese srovnání. Níže vám stručně popíšu, jak to celé funguje. Poradce nejdříve zadá požadavky zákazníka. Tím je záměr investovat buď jednorázově, pravidelně nebo oběma způsoby. Poté je třeba s klientem vyplnit investiční dotazník. Ten se skládá ze dvou částí. Tou první jsou klientovy znalosti a zkušenosti v oblasti investic, a tou druhou doplňující otázky k vyhodnocení tzv. cílového trhu. A právě tady to začíná být zajímavé. PovDOK nejenomže vyhodnotí cílový trh zákazníka, ale také automaticky vybere investiční nástroje, které jsou v souladu právě s jeho cílovým trhem. Dle mého neformálního průzkumu trhu něco podobného ani jedna z konkurenčních společností svým poradcům toto nenabízí. Ba co víc, podobným řešením nedisponují ani investiční společnosti a obchodníci s cennými papíry. Popsaným řešením za prvé do puntíku plníme svoji zákonnou povinnost a za druhé zde vystupujeme i v edukativní rovině, kdy poradcům zobrazujeme investiční nástroje, o kterých doteď třeba vůbec nevěděli. Poradce tak získává širokou paletu zejména podílových fondů, o kterých může s klientem široce diskutovat. Tohoto jsme docílili tím způsobem, že jsme do OčKa naimportovali tisíce investičních nástrojů, samozřejmě včetně cílových trhů, a to od producentů, se kterými máme aktivní smluvní vztah. Třešničkou na dortu jsou preferované TOP fondy, které poradcům zobrazujeme na prvních místech výběru. Tyto fondy byly našim analytickým týmem pečlivě vybírány, a to s ohledem na jejich výkonnost, nákladovost, velikost, historii, ratingové hodnocení apod. Poradce tedy, po pečlivé diskusi s klientem, vybere nástroje, které nejlépe odráží klientovy preference. Využít k tomu může i možnosti jednoduchého filtrování. Posledními kroky celého workflow je kontrola a identifikace zákazníka (AML) a jeho následné rozhodnutí pro výběr nástrojů.

Při tvorbě PovDOKu na investice jsme mysleli i na hlídání tzv. nadlimitních transakcí, resp. možnost výběru nástrojů, které jsou mimo cílový trh zákazníka. I tyto transakce může poradce zrealizovat, nicméně klient musí svůj výběr zdůvodnit. Navíc, při pořizování tolik diskutovaných korporátních dluhopisů jsou v PovDOKu implementovány mechanismy, kdy nebude možné dluhopis pořídit, pokud zákazník nesplní přísná kritéria stanovená dohledovým benchmarkem České národní banky z března loňského roku.

S PovDOKem jsme ušli již velký kus cesty. Naše práce ale ještě zdaleka není u konce. Po zavedení investic přijdou hned na řadu úvěry, poté penze, a nakonec poslední regulované oblasti – pojištění motorových vozidel, pojištění drobných podnikatelských rizik a cestovní pojištění. Už teď nicméně máme spoustu dalších nápadů, jakým směrem PovDOK dále posouvat, a to takovým způsobem, aby to nebyla „pouhá“ legislativní nutnost, ale také nástroj pro rozvoj našich finančních poradců. Samozřejmostí je i kontinuální vylepšování již spuštěných modulů, kde se snažíme reagovat na poptávku poradců a vše implementovat tak, aby pro ně práce s PovDOKem byla co nejjednodušší a poradci se tak mohli více věnovat samotnému obchodu. Jedním z příkladů nedávných vylepšení pro oblast pojištění je identifikace a kontrola zákazníka na dálku, a poté zejména tzv. odložená autorizace, kdy klient získává dodatečný čas na podpis záznamu z jednání.

Myslím, že na tuto aplikaci můžeme být právem hrdi. PovDOK je naše velká konkurenční výhoda, díky které můžeme do naší společnosti přivést spoustu dalších poradců, kteří mohou více času trávit se svými klienty a nezabývat se byrokracií spojenou s „papírováním“.


Autor: Ing. Aleš Kreidl, manažer produktové podpory OK KLIENT a.s.

Kontakty

CENTRÁLA

OK KLIENT a.s.
Jihlavská 796/7a
625 00 Brno

Telefon: +420 549 211 217
E-mail: [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|110|107|101|103|99|96|106|107|38|98|122]

Sociální média
 

BROKER POOL

Ing. Ondřej Vaverka
Telefon: +420 724 432 112
E-mail: [obfuscate_1_|105|105|96|105|93|105|46|112|92|112|96|110|98|89|63|111|101|102|102|100|97|101|108|45|99|116]

SÍDLO

OK KLIENT a.s.
IČO: 291 85 114
Mánesova 3014/16
612 00 Brno

Sociální média
 

Kontaktujte nás