Přihlášení do interní sekce

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění slouží primárně ke krytí nákladů souvisejících s lékařským ošetřením, léky, pobytem v nemocnici a dalšími výdaji, které mohou v zahraničí nastat při úrazu nebo akutním onemocnění.

Kromě toho obvykle cestovní pojištění obsahuje také další pojištění – odpovědnosti, úrazu, zavazadel apod.

Pojištění je možné sjednat buď pro krátkou cestu (v rádu dnů) nebo také jako tzv. roční kartu, pokud klient stráví v zahraničí několik měsíců.

V dnešní době již také některé pojišťovny umožňují pojistit si do zahraničí chronická onemocnění a případné výdaje, které s ním mohou souviset.